Теорія:

Особливості застосування фізичної величини «маса»
Маса позначається буквою m і вимірюється в грамах, кілограмах або міліграмах.
Приклад:
m(H2SO4)= \(98\) г — маса сульфатної кислоти дорівнює \(98\) г.
Зверни увагу!
Зв'язок між одиницями вимірювання маси:
 
\(1\) кг \(=\)  \(1000\) г,       \(1\) г \(= 1000\) мг,       \(1\) г \(= 0,001\) кг,       \(1\) мг \(= 0,001\) г.
Масу атомів і молекул теж можна виражати у грамах, кілограмах або міліграмах.
Приклад:
маса одного атому Сульфуру:
 
ma(S)= 5,3121023 г.
 
Маса однієї молекули сульфатної кислоти:
 
mm(H2SO4)= 1,6271022 г.
Це дуже маленькі числа, якими користуватися незручно. Тому для характеристики мас атомів і молекул введена атомна одиниця маси.
  
Атомна одиниця маси (а. о. м.) — 112 частина маси атому Карбону. Її міжнародне позначення — u («unit»).
 
\(1\) u \(= 1\) а. о. м. \(=\) 1,661024 г \(=\) 1,661027 кг.
 
В атомних одиницях маси атомів і молекул рівні невеликим цілим числам.
Приклад:
ma(S)= \(32\)  а. о. м. \(= 32\) u,
 
mm(H2SO4)= \(98\) а. о. м. \(= 98\) u.
Відносні маси
Використовуються також відносні маси. Ці величини показують, у скільки разів маса атома або молекули більше однієї атомної одиниці маси.
 
Відносна атомна маса Ar — це відношення маси атому до \(1\) атомної одиниці маси. Це безрозмірна величина.
Приклад:
Ar(S)= \(32\).
Відносна молекулярна маса Mr — це відношення маси молекули до \(1\) атомної одиниці маси. Це безрозмірна величина.
Приклад:
Mr(H2SO4)= \(98\).
Молярна маса
У розрахунках використовується також поняття «молярна маса».
 
Молярна маса чисельно дорівнює масі \(1\) моль речовини. Вона позначається буквою M і вимірюється у г/моль.
Приклад:
M(H2SO4)= \(98\) г/моль.
Масові частки
Масова частка - це відношення маси компонента до маси зразка речовини, в якій  він міститься. Обчислюють масову частку хімічного елементу в речовині, речовини в суміші, розчиненої речовини в розчині, домішок, тощо.
 
Масова частка позначається буквою w. Це безрозмірна величина. Може виражатися також у %.