Теорія:

Розглянемо приклади розрахунків з масовою часткою розчиненої речовини.
Приклад:
у  \(120\) г розчину міститься  \(24\) г натрій хлориду. Визначимо масову частку натрій хлориду у розчині.
Масова частка розчиненої речовини в розчині обчислюється за формулою:
 
w(реч)=m(реч)m(розну);
 
w(NaCl)=m(NaCl)m(розну)=24120=0,2.
 
Відповідь:  w(NaCl)=0,2.
За відомою масою розчину і масовою часткою розчиненої речовини можна визначити масу цієї речовини.
Приклад:
Обчисли масу сульфатної кислоти, яка міститься у \(200\) г розчину з масовою часткою розчиненої речовини, що дорівнює  \(0,64\).
 
Масу розчиненої речовини обчислимо за формулою
 
m(реч)=w(реч)m(розну);
 
m(H2SO4)=w(H2SO4)m(розну)=0,64200=12,8 г.
  
Відповідь: m(H2SO4)=12,8 г.
 
Якщо відома маса розчиненої речовини і його масова частка, можна знайти масу розчину.
Приклад:
У якій масі \(10\)%-го розчину міститься \(6\) г натрій гідроксиду?
 
Переведемо масову частку:
 
w(NaOH)=0,1.
 
Масу розчину обрахуємо за формулою:
 
m(розну)=m(реч)w(реч).
 
m(розну)=m(NaOH)w(NaOH)=60,1=60 г.
 
Відповідь: m(розну)=60 г.