Теорія:

Масова частка розчиненої речовини — це величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.
w(реч)=m(реч)m(розну).
 
З формули випливає:
 
m(реч)=w(реч)m(розну);
 
m(розну)=m(реч)w(реч).
 
Зверни увагу!
Маса розчину дорівнює сумі мас розчиненої речовини і розчинника:
m(розну)=m(реч)+m(розка).
 
Формулу для масової частки можна записати наступним чином:
 
w(реч)=m(реч)m(реч)+m(розка).
 
Масова частка виражається в частках одиниці (вимірюється від \(0\) до \(1\)) або у відсотках (змінюється від \(0\) до \(100\) %).
 
Формула для обчислення масової частки у відсотках:
 
 w(реч)=m(реч)m(розну)100 %.
Приклад:
w(HCl)=0,25 чи  w(HCl)=25 %.