Теорія:

Для приготування розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини треба:
  • обчислити масу розчиненої речовини;
  • обчислити масу (або об’єм) розчинника;
  • зважити речовину;
  • відміряти розчинник;
  • змішати речовини.
Приклад:
скільки кухонної солі і води буде потрібно для приготування \(300\) г розчину з масовою часткою солі, що дорівнює \(12\) %?
 
1. Обчислюємо масу солі:
 
m(NaCl)=m(розну)w(NaCl)100%=30012100=36 г.
 
2. Знаходимо масу води:
 
m(H2O)=m(розну)m(NaCl)=30036=264 г.
 
3. Для води зручніше відміряти об'єм, а не масу. Густина води дорівнює \(1\) г / мл. Визначаємо об'єм води:
 
V(H2O)=m(H2O)ρ(H2O)=2641=264 мл.
 
Відповідь: для приготування \(300\) г розчину з масовою часткою \(12\) % треба взяти \(36\) г солі і \(264\) мл води.