Теорія:

Маса атому позначається символом ma і може виражатися у одиницях маси: кілограмах або грамах.
 
Маси атомів малі. Так, маса атома Гідрогену дорівнює ma(H)=1,671024г, а маса атома Карбону — ma(C)=19,941024г. Використовувати такі числа незручно, тому в хімії використовується відносна атомна маса Ar.
Відносна атомна маса—це відношення маси атома до атомної одиниці маси.
Як атомна одиниця маси (а. о. м.) обрана\(1/12\) частина маси атома Карбону. Ця одиниця позначається буквой \(u\) (від англійського слова «unit» — одиниця):
 
1u=1,661024г,
 
Ar(X)=ma(X)1u=ma(X)1,661024г.
 
Відносна атомна маса - безрозмірна величина, яка показує, у скільки разів маса атома більше атомної одиниці маси.

Відносні атомні маси хімічних елементів наведені у Періодичної таблиці. У розрахунках зазвичай використовують їх значення, округлені до цілих.
Приклад:
в Періодичної таблиці наведено значення відносної атомної маси Магнію — \(24,305\). Округлене значення — \(24\). Значення атомної маси Карбону — \(12,011\), а її округлене значення — \(12\).
Виняток — відносна атомна маса Хлору: Ar(Cl)= \(35,5\).
 
Значення відносних атомних мас деяких елементів
Елемент HHeLiCNOFNeNaMgAlPSClArCaFeCuZn
 Ar
1
4
7
12
14
16
19
20
23
24
27
31
32
35,5
40
40
56
64
65
Відносна молекулярна маса Mr— це відношення маси молекули або формульної одиниці до атомної одиниці маси.
Mr(X)=mm(X)1u=mm(X)1,661024г,
 
де mm — маса молекули.
 
Відносна молекулярна маса показує, у скільки разів маса молекули або формульної одиниці більше атомної одиниці маси. Це теж безрозмірна величина. Вона дорівнює сумі відносних атомних мас всіх хімічних елементів з урахуванням індексів у формулі речовини.
Приклад:
відносна молекулярна маса вуглекислого газу:
 
Mr(CO2)=Ar(C)+Ar(O)2=12+162=44.
 
Відносна молекулярна маса натрій ортофосфату:
 
Mr(Na3PO4)=Ar(Na)3+Ar(P)+Ar(O)4=233+31+164=142.
 
Відносна молекулярна маса алюміній сульфату:
 
Mr(Al2(SO4)3)=Ar(Al)2+(Ar(S)+Ar(O)4)3=272+(32+416)3=342.