Теорія:

Уявімо, що зустрілися два атоми: атом лужного металу і атом галогену. У атома металу на зовнішньому енергетичному рівні — один електрон, а атома неметалу якраз не вистачає одного електрона, щоб завершити свій зовнішній рівень.

Атом металу легко віддасть свій слабо пов'язаний з ядром валентний електрон атому неметалу, який надасть йому вільне місце на зовнішньому енергетичному рівні. Обидва в результаті отримають заповнені зовнішні рівні.

Атом металу при цьому отримає позитивний заряд, а атом галогену перетвориться в негативно заряджену частинку. Такі частинки називаються йонами.
Йони заряджені частинки, в які перетворюються атоми в результаті віддачі або прийняття електронів.
Протилежно зарядженні йони, що утворилися, притягуються один до одного, утворюючи хімічний зв'язок, який називається йонним.
Йонний зв'язок — зв'язок між позитивно і негативно зарядженими йонами.
Розглянемо механізм утворення іонного зв'язку на прикладі взаємодії Натрію і Хлору.
 
йон1.jpgйон2.jpgйон3.jpg
 
 Na0+Cl0Na++ClNa+Cl        
 
Таке перетворення атомів в йони відбувається завжди при взаємодії атомів типових металів і типових неметалів, електронегативності яких суттєво відрізняються.
Йонний зв'язок утворюється в складних речовинах, що складаються з атомів металів і неметалів.
Розглянемо інші приклади утворення йонного зв'язку. 
Приклад:
Взаємодія Кальція і Флуора  
1. Кальцій - елемент головної підгрупи другої групи. Йому легше віддати два зовнішніх електрона, ніж прийняти відсутні.
 
йон4.jpg
 
2. Флуор - елемент головної підгрупи сьомої групи. Йому легше прийняти один електрон, ніж віддати сім.
 
йон5.jpg
 
3. Знайдемо найменше спільне кратне між зарядами йонів, що утворюються. Воно дорівнює \(2\). Визначимо число атомів Флуору, які візьмуть два електрони від атома Кальцію: \(2\) \(:\) \(1\) \(=\) \(2\).
 
4. Складемо схему утворення йонного зв'язку:
 
 Ca0+2F0Ca2+F2. 
Приклад:
Взаємодія Натрію і Оксигену
 
1. Натрій - елемент головної підгрупи першої групи. Він легко віддає один зовнішній електрон.
 
йон6.jpg
 
2. Оксиген - елемент головної підгрупи шостої групи. Йому легше прийняти два електрони, ніж віддати шість.
 
йон7.jpg
 
3. Знайдемо найменше спільне кратне між зарядами йонів, що утворюються. Воно дорівнює \(2\) \(:\) \(1\) \(=\) \(2\). Визначимо число атомів Натрію, які віддадуть два електрони атому Оксигену: \(2\).
 
4. Складемо схему утворення йонного зв'язку:
 
2Na0+O0Na2+O2.
  
 За допомогою йонного зв'язку утворюються також сполуки, в яких є складні йони:
 
NH4+,NO3,OH,SO42,PO43,CO32.
 
Отже, йонний зв'язок існує також в солях і основах.
  
Зверни увагу!
Солі амонію NH4NO3,NH4Cl,NH4SO42 не містять металу, але утворенні за допомогою йонного зв'язку.
Йони створюють навколо себе електричне поле, що діє у всіх напрямках. Тому кожен йон оточен йонами протилежного знаку. Така сполука являє собою величезну групу позитивних і негативних частинок, розташованих у певному порядку.
 
120.jpg
 
Притягання між йонами досить сильне, тому йонні речовини мають високі температури кипіння і плавлення.
  
  
Зверни увагу!
Всі йонні сполуки за звичайних умов - тверді речовини.
Приклади речовин з йонним зв'язком:
 
 1.jpg 
Харчова сода
 
000014820_480_330x220_255024.jpg  
Залізний купорос
 
3.jpg 
Кухонна сіль