Теорія:

Спільні електронні пари, які утворюються в простих речовинах  H2,O2,Cl2,F2,N2, в однаковій мірі належать обом атомам. Такий ковалентний зв'язок називається неполярним.
Ковалентний неполярний зв'язок з'єднує атоми в простих речовинах — неметалах.
Якщо ковалентний зв'язок утворюється між різними атомами, то спільна електронна пара зміщується до того з них, який має вищу електронну негативність (ЕН). Він отримує частковий негативний заряд. Атом, що має меншу ЕН, стає зарядженим позитивно. В цьому випадку утворюється полярний ковалентний зв'язок.
Ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами неметалів у складних речовинах.
Розглянемо утворення ковалентних зв'язків в складних речовинах.
 
1. Утворення молекули Гідроген хлориду.
 
У атома Гідрогену на зовнішньому рівні - один електрон. У Хлору на зовнішньому рівні - сім електронів, один з яких неспарених.

Утворюється одна спільна електронна пара, яка зміщена до атому Хлору. В результаті з'являються часткові заряди: на атомі Хлору — негативний, а на атомі Гідрогену — позитивний. Зміщення електронної густини прийнято позначати грецькою буквою
дельта δ:
 
00.png
Структурна формула Гідроген хлориду HCl
 
Подібним чином сполучаються атоми в інших молекулах Гідрогену з галогенами:
 
HF,HBr,HI.
 
2. Утворення молекули води.
  
На зовнішньому рівні атому Оксигену - шість електронів, два з яких неспарені.
 
Атом Оксигену утворює дві спільні електронні пари з двома атомами Гідрогену.
 
Електронна густина цих спільних пар зміщена до більш електронегативного Оксигену. Атом Оксигену має негативний заряд, а атоми Гідрогену — позитивний.
 
0.png
 
Подібну будову має молекула сірководню. Структурні формули води і сірководню:
 
HOHS||HH
 
3. Утворення молекули амоніаку.
  
У атома Нітрогену - п'ять зовнішніх електронів, три з яких неспарені.

Атом Нітрогену приєднує до себе три атоми Гідрогену.

Нітроген - більш електронегативний елемент, тому на його атомі буде негативний заряд, а на атомах Гідрогену — позитивні заряди.
 
 5.png
 
Так само утворюються зв'язки у фосфіну. Структурні формули амоніаку і фосфіну:
 
HNHHPH||HH
 
 
Для того щоб визначити знаки часткових зарядів на атомах в речовині, потрібно порівняти ЕН неметалів.
Приклад:
визначимо часткові заряди атомів у сполуці CCl4.
 
Згадаємо положення Карбону і Хлору в ряду ЕН:
 
F,O,N,Cl,Br,S,C.
 
Відповідно до положення елементів в цьому ряду видно, що більш електронегативний елемент в цій парі - Хлор. Його атом відтягує до себе спільні електронні пари від атома Карбону. Отже, на атомі Хлору буде частково негативний заряд, а на атомі Карбону - частково позитивний:
 
 C+δCl4δ.
Полярний ковалентний зв'язок часто зображують стрілкою:  HCl.  Стрілка показує напрям зміщення електронної густини.
Джерела:
Габриелян О. С. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. — 70 с.