Теорія:

Всі метали мають подібні властивості: у них характерний металевий блиск, висока ковкість, гарна електропровідністьі теплопровідність.
 
pic1.jpg    
Алюміній                                           
 
gold.png
Золото
  
Ці властивості металів обумовлені наявністю у них особливого виду хімічного зв'язку —металічного зв'язку.
 
Особливість атомів металів — невелике число електронів на зовнішньому рівні і порівняно великі радіуси. Тому атоми металів на відміну від атомів неметалів легко віддають зовнішні електрони і перетворюються в позитивні йони:
 
Mene_Men+.
 
Відірвалися від атомів електрони переміщаються від одного йона до іншого. Сполучаючись з йонами, електрони тимчасово перетворюють їх в атоми:
 
Men++ne_Me.
 
Потім електрони знову відриваються і приєднуються до інших йонів і так далі.
Ці процеси відбуваються нескінченно, що можна виразити загальною схемою:
 
Mene_Men+.
 
Між електронами і позитивними йонами виникає електростатична взаємодія. Негативні електрони утримують шари позитивних іонів.
 
PIC-198.gif
Металічний зв'язок — це зв'язок між позитивними йонами і атомами металів за допомогою узагальнених електронів.
Кристал металу можно уявити як велику кількість катіонів, занурених у «море» вільних електронів.
 
metallic-bonding.jpg
 
Завдяки вільним електронам метали добре проводять тепло і електричний струм, мають характерний блиск і ковкість.

Число зовнішніх електронів у атомів металів різниться. Воно дорівнює номеру групи періодичної системи, в якій знаходиться метал. Так, у лужних металів є один електрон, який здатний відриватися від атома, а в алюмінію таких електронів три:
 
Ke_K+;
 
Al3e_Al3+.
 
Металічний зв'язок є характерним для чистих металів і для сумішей різних металів - сплавів (бронза, сталь, чавун, латунь, тощо), якщо вони знаходяться в твердому або рідкому стані.
 
 truba-st3.jpg     
Сталь                                                
 
2084332.jpeg
 Латунь
  
У пароподібному стані атоми металів пов'язані між собою ковалентним зв'язком. Наприклад, парами Натрію заповнені лампи жовтого кольору для вуличних ліхтарів. Натрій в газоподібному стані утворює двоатомні молекули. Молекули натрію нестійкі, оскільки при їх утворенні атоми не отримують восьмиелектронний зовнішній шар.