Теорія:

Ступінь окиснення — умовний заряд атома в сполуці, якщо вважати, що зв'язок в ньому йонний.
Ступінь окиснення дорівнює числу електронів, зміщених від атому або до атому.
Якщо електрони зміщуютьсявід атома, то його ступінь окиснення позитивна. Позитивну ступінь окиснення в сполуках має атом менш електронегативного елементу.
 
Якщо зміщення електронів відбувається до атому, то його ступінь окиснення негативна.
 
Зверни увагу!
У простих речовинах зміщення електронів не відбувається, і ступінь окиснення атомів дорівнює \(0\).
 
Значення ступеня окиснення вказують над знаком хімічного елементу:
 
Ca+2O2N02.
 
Зверни увагу!
У складних речовинах ступінь окиснення атомів металу завжди позитивна.
Максимальне значення ступеня окиснення металу можна визначити за номером групи, в якій елемент знаходиться в Періодичній таблиці. Воно дорівнює числу валентних електронів в атомі.
 
Метали головних підгруп у сполуках, як правило, виявляють постійну ступінь окиснення. У металів \(IA\) групи вона дорівнює \(+1\):
 
Na+1Cl1,  Li+12O2.
 
У металів \(IIA\) групи ступінь окиснення завжди дорівнює \(+2\):
 
Mg+2F12Ba+2O2.
 
Ступінь окиснення Алюмінію — \(+3\):
 
Al+32S23.
 
Метали побічних підгруп виявляють змінні ступені окиснення:
 
Fe+2O2Fe+32O23.
 
Зверни увагу!
Атоми неметалів мають як позитивні, так і негативні ступені окиснення. 
У самого електронегативного з неметалів Флуору ступінь окиснення постійна і дорівнює \(–1\):
 
H+1F1K+1F1.
 
Оксиген майже завжди має ступінь окиснення \(–2\):
 
Na+12O2C+4O22.
 
Винятки — Оксиген флуорид і пероксиди:
 
O+2F12H+12O12.
 
У більшості сполук ступінь окиснення Гідрогену \(+1\), але у сполуках з металами вона дорівнює \(–1\):
 
H+1Br1N3H+13Na+1H1Ca+2H21.
 
У атомів інших неметалів максимальне значення ступеню окиснення теж дорівнює номеру групи:
 
C+4,  N+5,  S+6.
 
Мінімальне значення ступеню окиснення можна визначити, якщо від номера групи відняти \(8\). Воно визначається числом електронів, які потрібні атому до завершення зовнішнього електронного шару:
 
C4,  N3,  S2.