Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Стан електрона в атомі Викладено матеріал про стан електрона в атомі. Даються поняття електронного хмари і електронної орбіталі, спарених і неспарених електронів. Характеризується форма орбіталей, а також залежність енергії електрона від розміру орбіталі.
2. Заповнення електронних шарів атомів елементів малих періодів Пояснюється порядок заповнення електронних шарів атомів перших трьох періодів. Розкривається фізичний зміст номера періоду, номера групи та періодичного закону.
3. Фізичний зміст періодичного закону Встановлюється взаємозв'язок між структурою Періодичної системи і будовою атома. Пояюснюється фізичний зміст періодичного закону.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Електронна оболонка атомів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити кількість електронів в атомі і число електронних шарів, на яких вони розташовані.
2. Визнач хімічний елемент 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити хімічний елемент по електронній схемі його атома.
3. Електронна схема атома 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно вибрати електронну схему атома хімічного елементу.
4. Елементи з однаковим зовнішнім електронним шаром 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно вибрати хімічні елементи, у яких на зовнішньому електронному шарі знаходиться певне число електронів.
5. Зовнішній електронний шар 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Треба визначити число електронів в атомі і на зовнішньому електронному шарі, а також вказати число електронів, яких не вистачає до завершення цього шару.
6. Правильні твердження про будову атома 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність суджень про будову електронних оболонок атомів.
7. Електрони в атомі 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно вибрати правильні характеристики електрона і електронних шарів.
8. Енергетичні рівні 3 вид - аналіз важке 3Б. За масовою часткою Гідрогену у сполуці і номером групи треба визначити число електронних шарів в атомі хімічного елементу.
9. Маса нукліда 3 вид - аналіз важке 3Б. Треба визначити відносну атомну масу нукліда за кількістю нейтронів в ядрі і кількістю електронів на зовнішньому рівні.
10. Масова частка нейтронів 3 вид - аналіз важке 4Б. Потрібно обчислити масову частку нейтронів в нуклідів елементу, якщо відомо масове число, число електронних шарів в атомі і число зовнішніх електронів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Будова електронної оболонки атома» 00:08:00 середнє 9Б. Закріплюються знання про будову електронних оболонок атомів, порядку заповнення енергетичних рівнів. Формуються вміння визначати хімічний елемент по електронній схемі атома, характеризувати будову електронної оболонки по положенню елемента в Періодичній таблиці.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Будова електронної оболонки атома» 00:15:00 середнє 9Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу про будову електронних оболонок атомів і періодичної системі. Розвиваються вміння визначати хімічний елемент по його електронній схемі, характеризувати електронну будову по положенню елемента в Періодичній таблиці, визначати хімічний елемент по його масової частки в сполуці.
2. Перевірочна робота по темі «Будова електронної оболонки атома» 00:10:00 середнє 13Б. Перевіряються теоретичні знання про будову електронних оболонок, вміння визначати хімічний елемент по електронній схемі атома, співвідносити положення елемента в періодичній системі і будови його атома.