Теорія:

Загальна кількість електронів в атомі дорівнює порядковому номеру хімічного елемента в Періодичній таблиці.

Кожен електрон знаходиться на своїй орбіталі. Чим більше енергія електрона, тим більше за розміром його орбиталь, і тим далі він знаходиться від ядра.

Електрони з близькими значеннями енергії утворюють енергетичний рівень (електронний шар).
Енергетичний рівень (електронний шар) — сукупність електронів з близькими значеннями енергії.
Енергетичні рівні нумерують, починаючи з найближчого до ядра.
 
Встановлено, що максимальне число електронів на енергетичному рівні дорівнює \(2n²\), де \(n\) — його номер. Отже, на першому рівні може перебувати не більше \(2\) електронів, на другому — не більше \(8\), на третьому — не більше \(18\), тощо.

В атомі Гідрогену — один електрон, і він розташовується на першому енергетичному рівні:
 
H1)1.
 
В атомі Гелію - два електрона. Перший енергетичний рівень у Гелію завершений, оскільки він не може містити більше двох електронів:
 
He2)2.
 
В атомі Літію - три електрони. Два з них знаходяться на першому енергентичному рівні. Третій електрон має велику енергію і рухається далі від ядра. В атомі Літію з'являється другий енергетичний рівень:
 
Li3)2)1.
 
У наступних елементів другого періоду електрони додаються на другий рівень:
 
Be4)2)2;     B5)2)3;     C6)2)4;     N7)2)5;     O8)2)6;     F9)2)7;     Ne10)2)8.
 
У Неону другий електронний шар завершений, тому що містить \(8\) електронів — максимально можливе число.
 
Заповнення третього енергетичного рівня починається у атома Натрію і завершується у атома Аргону:
 
Na11)2)8)1Mg12)2)8)2Al13)2)8)3Si14)2)8)4P15)2)8)5S16)2)8)6Cl17)2)8)7Ar18)2)8)8.
 
Максимальна кількість електронів на третьому енергетичному рівні дорівнює \(18\), але у елементів третього періоду його заповнення не відбувається, тому що зовнішній електронний шар не може містити більше \(8\) електронів. 
 
Зверни увагу!
На зовнішньому електронному шарі не може бути більше \(8\) електронів.
У елементів четвертого періоду починається заповнення четвертого енергетичного рівня:
 
K19)2)8)8)1;    Ca20)2)8)8)2.
 
Повністю четвертий електронний шар заповнюється, як і в малих періодах, у інертного газу Криптону.