Складність:
00:08:00

Список завдань:

9Б.
1. Електронна оболонка атомів 1Б.
2. Визнач хімічний елемент 1Б.
3. Електронна схема атома 1Б.
4. Елементи з однаковим зовнішнім електронним шаром 2Б.
5. Правильні твердження про будову атома 2Б.
6. Електрони в атомі 2Б.