Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Склад атомного ядра. Число протонів Викладено матеріал про склад атомних ядер, про взаємозв'язок порядкового номера і будови атома.
2. Число нейтронів в атомі. Ізотопи Охарактеризовані поняття «нуклід» і «ізотопи». Наводиться алгоритм визначення числа нейтронів в атомі. Наведено приклад визначення середньої відносної атомної маси хімічного елемента.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Число протонів і заряд ядра 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно визначити число протонів в ядрі атома хімічного елементу і заряд його ядра.
2. Число электронів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно визначити число електронів в атомі хімічного елемента.
3. Число нейтронів в атомі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба визначити число нейтронів в атомі.
4. Основні поняття 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на засвоєння основних термінів по темі «Будова ядра атома».
5. Вища валентність 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на визначення вищої валентності хімічного елементу по числу електронів або за кількістю нейтронів в його атомі.
6. Число нейтронів і електронів в нукліді 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити число нейтронів і електронів в нукліді.
7. Склад атомів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на закріплення теоретичних знань про будову атомних ядер.
8. Кількість нейтронів 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно знайти число нейтронів в кожному з наведених нуклідів і розташувати нукліди в порядку зростання числа нейтронів.
9. Визнач елемент 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на формування навичок знаходження кількості нейтронів, протонів, електронів. Розвивається вміння аналізувати і систематизувати знання, уважність.
10. Молекулярні маси хлоридів 3 вид - аналіз важке 4Б. Треба обчислити молекулярні маси хлоридів, утворених різними нуклідами елементів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Будова ядра атома» 00:08:00 середнє 11Б. Відпрацьовуються навички визначення заряду ядра, числа протонів, нейтронів і електронів за допомогою Періодичної таблиці. Закріплюються знання основних понять теми.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Будова ядра атома» 00:12:00 середнє 9Б. Закріплюються навички визначення числа протонів, нейтронів і електронів по положенню хімічного елемента в Періодичній таблиці. Удосконалюються знання основних понять і закономірностей теми.
2. Перевірочна робота по темі «Будова ядра атома» 00:08:00 середнє 10Б. Перевіряються знання основних понять теми, навички визначення заряду ядра, числа протонів, нейтронів і електронів в атомі, вищої валентності хімічного елемента за його позицією в Періодичній таблиці.