Теорія:

Запропонована Е. Резерфордом в \(1911\) році ядерна (планетарна) модель будови атома зводиться до наступних положень:

• атом складається з позитивно зарядженого ядра і електронів, що рухаються навколо нього;
• більше \(99,96\) % маси атома зосереджена в його ядрі;
• діаметр ядра приблизно в сто тисяч разів менше діаметра самого атома.
 
Відповідно до цієї моделі можна дати наступне визначення атома:
Атом — електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.
Ядро атома складається з елементарних частинок: протонів і нейтронів. Протони і нейтрони мають загальну назву нуклони (ядерні частинки).
Протон  (\(p\)) — частинка, яка має заряд \(+1\) і відносну масу, що дорівнює \(1\).
Нейтрон  (\(n\)) — частинка без заряду і відносною масою \(1\).
До елементарних частинок відносяться також електрони (\(e\)), які утворюють електронну оболонку атома.
 
будова атома-1.png
Протони і нейтрони мають однакову масу. Маса електрона складає 11840 маси протона і нейтрона. Тому основна маса атома зосереджена в його ядрі.
 
Протон має позитивний заряд \(+1\). Заряд електрона — негативний і по величині дорівнює заряду протона: \(–\)\(1\).
 
 Частинки    
 Позначення   
 Відносна 
маса
 Відносний  
  заряд  
Протон
\(p\)
\(1\)
\(+1\)
Нейтрон
\(n\)
\(1\)
\(0\)
Електрон
\(e\)
\(1/1840\)
\(–1\)
 
Встановлено, що число протонів в ядрі дорівнює порядковому номеру елемента в Періодичній таблиці.

Заряд ядра визначається числом протонів в ньому. Отже, заряд ядра теж дорівнює порядковому номеру елементу.

Атом - електронейтральна частинка, тому число електронів в ньому дорівнює числу протонів.
Зверни увагу!
Порядковий номер элементу \(=\) заряд ядра атому \(=\) число протонів в ядре \(=\) число електронів в атомі.
Гідрогенелемент № \(1\). Заряд ядра його атому дорівнює \(+1\). В ядрі знаходиться один протон, а в електронній оболонці — один електрон.
 
Карбон — елемент № \(6\). Заряд ядра його атому дорівнює \(+6\), у ньому — \(6\) протонів. В атомі міститься \(6\) електронів з загальним зарядом \(–\)\(6\).
 
Зверни увагу!
Заряд ядра — головна характеристика атому.
Вивчення будови атомних ядер привело до уточнення формулювання періодичного закону. Сучасне формулювання звучить наступним чином:
Властивості хімічних елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величин зарядів ядер їх атомів.