Теорія:

Періодичний закон сформульований Д. І. Менделєєвим у \(1869\) році. До цього часу було відомо 63 хімічні елементи. В якості основних властивостей елементів Менделєєв вибрав відносну атомну масу. Враховував також склад, фізичні та хімічні властивості утворених елементом простих і складних речовин.

Розташувавши всі відомі хімічні елементи в порядку зростання атомних мас, Менделєєв виявив, що властивості повторюються через певне число елементів.

Повторимо дії Менделєєва з урахуванням того факту, що благородні гази в його час ще не були відомі. Розташуємо елементи за зростанням атомної маси (другий рядок таблиці), вкажемо металеві та неметалеві властивості, формули і властивості вищих оксидів і гідроксидів, а також формули газоподібних сполук з Гідрогеном.
 
таблиця1.jpgтаблиця2.jpg
 
таблиця3.jpgтаблиця4.jpg
 
Якщо уважно проаналізувати отримані послідовності, то можна побачити повторюваність металічних і неметалічних властивостей, складу і властивостей сполук. Через сім елементів від лужного металу Літію в ряду розташовується лужний метал Натрій, а через сім елементів від галогену Флуору - галоген Хлор. Через сім елементів з'являються однакові формули оксидів і сполук з Гідрогеном, оскільки повторюються значення валентностей в сполуках з Оксигеном і Гідрогеном. Можемо скласти їх загальні формули.
 
Формули вищих оксидів: R2O,RO,R2O3,RO2,R2O5,RO3,R2O7.
  
Леткі сполуки з Гідрогеном (для неметалів): RH4,RH3,RH2,RH.
 
Таким чином Менделєєв встановив періодичність зміни властивостей зі зростанням атомної маси. У статті «Періодична закономірність хімічних елементів» Д. І. Менделєєв дав наступне формулювання періодичного закону:  
«Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходяться у періодичній залежності від атомної маси».
У перекладі на сучасну наукову мову це звучить наступним чином:
«Властивості простих речовин, а також склад і властивості сполук елементів знаходяться в періодичній залежності від відносних атомних мас».
Всі елементи Менделєєв поділив на періоди.
Період - ряд елементів, розташованих в порядку зростання відносної атомної маси, що починається лужним металом і закінчується галогеном і інертним газом.
У періоді:
• поступово послаблюються металічні властивості простих речовин і посилюються неметалічні;
• вища валентність елементів за Оксигеном зростає від  I (у лужних металів) до  VII (у галогенів);
• валентність елементів неметалів в летких сполуках з Гідрогеном зменшується від  IV до I (у галогенів);
• властивості вищих оксидів і гідроксидів поступово змінюються від основних через амфотерні до кислотних.
 
Періодичний закон набув подальшого розвитку після вивчення фізиками будови атома. Виявилося, що головною характеристикою хімічного елементу є не відносна атомна маса, а заряд ядра атому. Сучасне формулювання періодичного закону дещо змінене:
«Властивості хімічних елементів і їх сполуки перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер».