Теорія:

Наукою доведено, що атом — складне утворення.
До його складу входять ще дрібніші частинки: нейтрони, протони і електрони.
Атом — електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.
Ядро атома складається з елементарних частинок: протонів і нейтронів. Протони і нейтрони мають загальну назву нуклони (ядерні частинки).
Протон  (\(p\)) — частинка, яка має заряд \(+1\) і відносну масу, що дорівнює \(1\).
Нейтрон  (\(n\)) — частинка без заряду і відносною масою \(1\).
До елементарних частинок відносяться також електрони (\(e\)), які утворюють електронну оболонку атома.
 
будова атома-1.png
 
Протони і нейтрони мають однакову масу.
Маса електрона складає \(1/1840\) маси протона і нейтрона. Тому основна маса атома зосереджена в його ядрі.
 
Протон має позитивний заряд \(+1\). Заряд електрона — негативний і по величині дорівнює заряду протона: \(–\)\(1\).
 
Позначення
Відносна
 маса
Відносний
 заряд
p
1
+1
n
1
0
e
1/1840
-1