Теорія:

Хімічна кількість речовини — фізична величина, пропорційна числу частинок (структурних одиниць), що містяться в даній порції речовини.
Міжнародне позначення кількості речовини - латинська буква n. Використовується також грецька буква ν. Одиниця виміру — моль.
\(1\) моль — така хімічна кількість речовини, у якій міститься 6,021023 частинок (молекул, формульних одиниць, атомів, йонів).
Число 6,021023 називається сталою Авогадро:
 
Na= 6,021023 1/моль \(=\)  6,021023 моль-1.
 
Використовуючи число Авогадро, за відомою хімічною кількістю речовини можна визначити число частинок N у його порції:
N=n6,021023=nNa.
Приклад:
Визнач число молекул у воді хімічною кількістю \(10\) моль.
 
Підставимо хімічну кількість води у формулу:
 
N(H2O)=n(H2O)Na=106,021023=60,21023 молекул.
 
Відповідь:  у воді хімічною кількістю \(10\) моль міститься 60,21023 молекул.
За відомим числом частинок можна обчислити хімічну кількість речовини:
 
n=NNa.
Приклад:
Обчисли хімічну кількість кальцій оксиду CaO у порції, що містить  3,011023 формульних одиниць.
Підставимо число частинок у формулу і обчислимо хімічну кількість CaO:
 
n=N(CaO)Na=3,0110236,021023=0,5 моль.
 
Відповідь: хімічна кількість кальцій оксиду CaO дорівнює \(0,5\) моль.
Зверни увагу!
Хімічна кількість атомів елементу у 1 моль речовини дорівнює числу його атомів, що містяться в молекулі або формульної одиниці даної речовини.
Приклад:
Визнач хімічну кількість атомів Гідрогену, Сульфуру і Оксигену у \(1\) моль сульфатної кислоти.
 
В одній молекулі H2SO4 містяться \(2\) атоми Гідрогену, \(1\) атом Сульфуру і \(4\) атоми Оксигену.
 
Якщо n(H2SO4)=1 моль, то n(H)=2 моль, n(S)=1 моль, а  n(O)=4 моль.