Теорія:

Обчислення кількості реагенту, якщо відома маса розчину і масова частка одної з речовин, що беруть участь в реакції
Приклад:
Обчислимо хімічну кількість натрій гідроксиду, що вступив у реакцію з \(200\) г \(16\)%-го розчину купрум(II) сульфату.
 
1. Обчислимо масу купрум(II) сульфату у розчині:
 
m(реч)=w(реч)m(розну);   w(CuSO4)=0,16;
 
m(CuSO4)=w(CuSO4)m(розну)=0,16200=32 г.
 
2. Визначимо хімічну кількість купрум(II) сульфату:
 
n(CuSO4)=m(CuSO4)M(CuSO4);         M(CuSO4)=160 г/моль;
 
n(CuSO4)=32160=0,2 моль.
 
3. Запишемо рівняння реакції і вкажемо кількості речовин:
 
\(0,2\) моль      \(x\) моль
CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4
 \(1\) моль        \(2\) моль
 
4. Складемо пропорцію і знайдемо \(x\):
 
0,21=x2;      x=0,221=0,4 моль.
 
Відповідь: n(NaOH)=0,4 моль.
Обчислення маси розчину реагуючих речовини за відомою кількістю одної з речовин, що беруть участь в реакції
Приклад:
Визнач масу розчину сульфатної кислоти з масовою часткою H2SO4, що дорівнює  \(0,196\), яку треба додати до цинку для отримання водню хімічною кількістю \(0,4\) моль.
 
1. Запишемо рівняння реакції і вкажемо хімічні кількості речовин:
 
          \(x\) моль                               \(0,4\) моль
Zn+H2SO4=ZnSO4+H2
          \(1\) моль                                \(1\) моль
 
2. Складемо пропорцію і обчислимо хімічну кількість сульфатної кислоти:
 
x1=0,41;    x=0,4 моль.
 
3. Обчислимо масу сульфатної кислоти:
 
m(H2SO4)=n(H2SO4)M(H2SO4);
 
M(H2SO4)=98 г/моль;   m(H2SO4)=0,498=39,2 г.
 
4. Визначимо масу розчину:
 
m(розну)=m(H2SO4)w(H2SO4);
 
m(розну)=39,20,196=200 г.
 
Відповідь:  m(розну)=200 г.