Теорія:

Кожна речовина поряд з основним компонентом включає ту чи іншу кількість домішок. Саме тому абсолютно чистих речовин в природі не існує.
 
Зразок (речовину, наважку), що містить домішки, прийнято називати технічним (технічно чистим).   Його масу позначають m техн , масу домішок — m дом , а масу основної (чистої) речовини —  m чист .
                                           
Зверни увагу!
m техн \(=\)  m чист \(+\)  m дом .
Вміст домішок в технічному зразку зазвичай вказується за допомогою масової частки, яку виражають у частках від одиниці або у відсотках:
 
ω дом=m домm техн  .
 
 Сума масових часток домішок ωдом  і основної речовини  ωчист   дорівнює \(1\) (\(100\) %):
 
  ωдом \(+\)  ωчист  \(=\)  \(1\) (\(100\) %).
 
При проведенні розрахунків за рівняннями хімічних реакцій, якщо вихідна речовина містить певну частку домішок, дотримуються алгоритму: 
 
1. Якщо необхідно, записують рівняння хімічної реакції.
  
2. Знаходять масу чистої речовини.
  
Її можна розрахувати за формулою:
 
m чист \(= \) m техн  \(· \) ωчист   \(= \) m техн \(·\) (\(1 - \) ωдом) ,
 
або використовуючи пропорцію. При цьому m техн відповідає  \(100\)  %, а  m чист — \( x\)  %.
  
3. Визначають хімічну кількість чистої речовини за формулою:
  
   n=mM .
                                                                      
4. Підкреслюють формули потрібних речовин у рівнянні реакції.
  
Під цими формулами записують хімічні кількості речовин, що вступили в реакцію і речовин, що утворилися (враховуючи коефіцієнти перед речовинами в рівнянні реакції). Над формулами речовин вказують відому величину (знайдену за формулою хімічну кількість чистої речовини), а також невідому, яку позначають  \( x  \) - (хімічна кількість продукту реакції або вихідної речовини).
  
5. Складають пропорцію і знаходять невідому величину.
  
6. Якщо необхідно, розраховують за формулою масу продукту реакції або масу речовини, що вступила у реакцію:
  
 m=nM .
   
Зверни увагу!
Якщо необхідно знайти об'єм газоподібної речовини ( за н.у.) — використовують  формулу:   V(реч)=Vmn(реч) ;       Vm=22,4 л/моль.
Обчисліть масу негашеного вапна CaO, яку отримали при випалюванні вапняка масою \(300\) г, якщо масова частка домішок у ньому дорівнює \(0,08\) (\(8\) %).
  
 1. Запиши рівняння хімічної реакції:
  
CaCO3tCaO+CO2 .
 
2. Визнач масову частку чистого кальцій карбонату у вапняку і знайди масу солі:
  
ωчист  \(=\)  \(1 -\)  ωдом  \(=  1 - 0,08 = 0,92\)
\( \) 
\(0,92\) — масова частка (у частках від одиниці) кальцій карбонату у вапняку.
 
\(\)m чист\( = \)m техн\( · \)ωчист \( = 300 · 0,92 = 276\) г.
 
\(276\) г —  маса чистого кальцій карбонату у вапняку.
 
3. Визнач хімічну кількість чистої речовини:
  
n(CaCO3)=m(CaCO3)M(CaCO3)=276100=2,76 моль .
 
4. \(2,76\) моль \( x \)моль
 
CaCO3tCaO+CO2 .
 
\(1\) моль        \( 1\) моль
 
5. Склади пропорцію і знайди невідому величину:
 
х=2,76 ·11=2,76 моль .
 
\(2,76\) моль —  хімічна кількість негашеного вапна, що утворилася.
 
6. Визнач масу негашеного вапна:
 
m(CaO)=n(CaO)M(CaO)=2,7656=154,56 г.
 
Відповідь: \(m(\)CaO\() =\)\(154,56\)  г .