Теорія:

При класифікації хімічних реакцій їх можна розділити їх на дві великі групи: чи відбуваються вони зі зміною ступенів окиснення (тобто окисно-відновні) або без зміни ступенів окиснення.
Зверни увагу!
Ступінь окиснення простих речовин дорівнює нулю.
У складних речовинах ступінь окиснення приймає негативні або позитивні значення. Тому:
Зверни увагу!
до окисно-відновних реакцій (ОВР) відносяться всі реакції заміщення, розкладу, сполучення за участю простих і складних речовин
 
Fe0+2H+Cl=Fe+2Cl2+H20.
 
Зверни увагу!
Реакції обміну протікають без зміни ступенів окиснення.
Приклад:
При взаємодії аргентум нітрату з хлоридною кислотою відбувається обмін кислотними залишками, ступені окиснення кислотних залишків, а також металу і атомів Гідрогену не змінюються.
 
 Ag+N+5O32+2H+Cl=Ag+Cl+H+N+5O32.    
Для визначення ступеню окиснення атому в складній речовині можна прийняти невідому ступінь окиснення атому елементу за х і розв'язати рівняння, враховуючи те, що сума всіх ступенів окиснення у формулі дорівнює нулю.
Приклад:
Визначимо ступінь окиснення Хлору у формулі:
 
х.jpg
 
Для цього запишемо відомі ступені окиснення Гідрогену і Оксигену, ступінь окислення Хлору приймаємо за  х.
 
Розв'язавши рівняння, отримуємо ступінь окиснення Хлору -5.