Теорія:

Теплота, яка виділяється в навколишнє середовище при протіканні реакції (або поглинається з неї) позначається буквою \(Q\).
 
Теплота виражається у кДж/моль.
 
Її значення відрізняється для різних реакцій.
Кількість виділеної (або поглиненої) у ході реакції теплоти називають тепловим ефектом реакції.
Тепловий ефект екзотермічної реакції позначається знаком: \(+Q\) , оскільки теплота виділяється:
 
C+O2=CO2+Q.
 
Для ендотермічних реакцій він позначається знаком \(–Q\), оскільки теплота поглинається:
 
CaCO3=CaO+CO2Q.
 
Теплові ефекти хімічних реакцій коливаються у широких межах (від \(4\) до \(500\) кДж/моль).
Найбільший тепловий ефект спостерігається під час реакцій горіння.
 
Теплові ефекти реакцій залежать від:
  • природи (складу і будови),
  • агрегатного стану вихідних речовин і продуктів реакцій,
  • умов, за яких вони протікають.
Величину теплового ефекту можна отримати експериментальним шляхом при проведенні реакції у калориметрі. Цей прилад здатний дуже точно визначити кількість теплоти, що виділилася або поглинулася.
 
Для того щоб ці досліди можна було порівнювати і систематизувати, всі отримані результати призводять до однакових умов, які називаються стандартними умовами.
 
Зверни увагу!
Стандартні умови — температура \(25\)°C (\(298\) К) і тиск \(101,325\) кПа.