Теорія:

Область хімії, що займається вивченням теплових ефектів хімічних реакцій, називається термохімією.
 
Ранні дослідження термохімічних явищ належать вченому Н. Н. Бекетову.
Рівняння хімічних реакцій, в яких зазначено тепловий ефект, називають термохімічними.
Зверни увагу!
Значення теплового ефекту відносять до \(1\) моль речовини.
C+O2=CO2+394 кДж
 
— в екзотермічній реакції утворення \(1\) моль вуглекислого газу з простих речовин виділяється \(394\) кДж теплоти;
 
CaCO3=CaO+CO21200 кДж
 
— в ендотермічній реакції розкладу \(1\) моль кальцій карбонату поглинається \(1200\) кДж теплоти.
 
Зверни увагу!
Значення теплового ефекту залежить від агрегатного стану вихідних речовин і продуктів реакції.
Тому в термохімічних рівняннях також вказуються агрегатні стани речовин:
  • (г) — газ;
  • (р) — рідина;
  • (т) чи (к) — тверда (кристалічна) речовина.
H2(г)+Cl2(г)=2HCl(г)+184,6 кДж.
Термохімічні рівняння широко використовуються при виконанні термохімічних розрахунків для того, щоб:
  • визначити кількість теплоти, що виділяється або поглинається в результаті реакції, якщо відомі її тепловий ефект і хімічна кількість (маса, об'єм) одного з учасників реакції;
  • розрахувати хімічну кількість (масу, об'єм) одного з учасників реакції, якщо відомо кількість теплоти, що виділилася або поглинулася;
  • скласти термохімічне рівняння реакції, якщо відомо кількість теплоти, що виділилася або поглинулася і хімічна кількість (маса, об'єм) одного з учасників цієї реакції.