Теорія:

Наведемо приклад термохімічних розрахунків.
Приклад:
розрахуйте кількість теплоти, що виділяється в результаті повного згоряння в кисні метану об'ємом  \(6,72\) дм3 (н. у.) відповідно до термохімічного рівняння:
CH4(г)+2O2(г)=CO2(г)+2H2O(г)+804 кДж.
 
Для розв'язку задачі:
 
1. Розрахуємо хімічну кількість метану, що згорів:
 
n(CH4)=V(CH4)Vm=6,72дм322,4дм3/моль=0,3моль.
 
2. Розрахуємо теплоту, яка виділиться при спалюванні даної кількості речовини.
 
З термохімічного рівняння випливає, що у результаті спалювання \(1\) моль метану виділяється \(804\)  кДж теплоти.
 
  • З врахуванням цього складемо пропорцію:
  
при спалюванні  \(1\) моль метану виділяється  \(804\)  кДж,
 
при спалюванні  \(0,3\) моль метану виділяється  \(x\)  кДж.
 
  • Знайдемо \(x\):
 
 x=0,3 моль ·804 кДж 1 моль=241,2 кДж.
 
Відповідь: \(Q' = 241,2\)  кДж.
 
Таким чином, знаючи кількість теплоти, яка виділяється при згорянні одного моль речовини, можна визначити, скільки теплоти буде виділятися при згорянні іншої кількості цієї речовини.