Теорія:

Швидкість більшості реакцій зростає із підвищенням температури.
 
За правилом Вант-Гоффа:
 
При підвищенні температури на кожні \(10\)°С швидкість більшості реакцій збільшується у \(2-\)\(4\) рази. 
 
νt2νt1=γt2t110,
 
де  гамма — температурний коефіцієнт, який показує, у скільки разів збільшиться швидкість реакції при підвищенні температури на \(10\)°С.
 
Збільшення швидкості реакції при підвищенні температури пов'язано не лише зі зростанням кінетичної енергії і кількістю зіткнень частинок реагуючих речовин.
 
Якби всі частинки, що стикаються реагували б одна з одною, реакція була б подібна до вибуху!
 
Але частина зіткнень не призводить до утворення нових речовин (а):
 
эфстолкн.jpg
 
Реакція відбувається лише в результаті ефективних зіткнень (б) частинок, що мають надлишкову енергію — енергію активації.
 
Цієї енергії достатньо для розриву або ослаблення зв'язків, що може призвести до перебудови атомів у нові молекули.

При підвищенні температури частка активних молекул зростає; збільшується кількість ефективних зіткнень. Таким чином, швидкість хімічної реакції зростає.