Теорія:

Для визначення йонів Гідрогену використовують індикатори.
 
Йони амонію визначають дією лугу. При наявності в досліджуваній речовині йонуNH4+ з'являється характерний запах амоніаку.
 
Йони Аргентуму утворюють білий осад з йонами Хлору, йони Кальцію — з карбонат-йонами, а йони Барію — з сульфат-йонами.

Йони Купруму і Феруму можна визначити при дії лугу по випаданню забарвлених осадів гідроксидів цих металів.
 
 Йон
 Реактив
 Йонне рівняння
 Ознака реакції  
 H+ Індикатори:
 а) лакмус,
 б) метилоранж 
  Зміна забарвлення:
 а) синє,
 б) жовте
 NH4+
 розчин лугу, нагрівання
NH4++OH=NH3+H2O виділення амоніаку
 Ag+
 хлоридна кислота,
 розчин хлориду
 Ag++Cl=AgCl
 білий сирнистий осад
 Ba2+
 сульфатна кислота,
 розчин сульфату  
 Ba2++SO42=BaSO4білий осад
 Ca2+
 розчин
 карбонату
 Ca2++CO32=CaCO3 білий осад
 Fe2+ розчин лугу Fe2++2OH=Fe(OH)2 зелений осад
 Fe3+ розчин лугу Fe3++3OH=Fe(OH)3 бурий осад
 Cu2+ розчин лугу Cu2++2OH=Cu(OH)2 блакитний осад