Теорія:

Для розпізнавання йонів у розчинах використовують якісні реакції.
Якісні реакції це реакції, що дозволяють визначити наявність тої чи іншої речовини у середовищі.
Гідроксид-йони визначають індикаторами.
 
Для визначення хлоридів, бромідів и йодидів використовують розчин аргентум нітрату. Утворюються характерні сирнисті осади.
 
Реактивом на розчинні ортофосфати також є аргентум нітрат. Утворюється жовтий осад, який розчиняється у сильних кислотах.
 
Сульфати можна виявити за утворенням білого осаду з розчином солі барію.
 
Карбонати і силікати визначають за допомогою сильної кислоти. При взаємодії кислоти з карбонатом виділяється газ, а з силікатом — випадає драглистий осад.
 
 Аніон  
 Реактив  
  Йонне рівняння  
 Ознака реакції  
 OH
 Індикатори:
 а) лакмус,
 б) метилоранж,
 в) фенолфталеїн     
 
 Зміна забарвлення:
 а) синє,
 б) жовте, 
 в) малинове
 Cl AgNO3 Ag++Cl=AgCl Білий сирнистий осад  
 Br AgNO3 Ag++Br=AgBr
 Жовтуватий сирнистий осад
 I AgNO3 Ag++I=AgI Жовтий сирнистий осад
 PO43 AgNO3 3Ag++PO43=Ag3PO4
 Жовтий сирнистий осад, розчинний у нітратній кислоті
 SO42 BaCl2 Ba2++SO42=BaSO4 Білий осад
 CO32
 Сильна
кислота
2H++CO32=H2O+CO2 Виділення газу
 SiO32
 Сильна
кислота
 2H++SiO32=H2SiO3
 Білий драглистий осад