Теорія:

Окисно-відновні реакції (ОВР) — це реакції, в яких відбувається зміна ступенів окиснення атомів елементів.
В ОВР відбувається перехід електронів від одних атомів до інших, одночасно протікають два протилежні процеси: окиснення і відновлення.
Окиснення  — процес віддачі електронів.
Елемент, який віддає електрони — відновник.
Окиснення:
 
N+14eN+5,
 
O22eO0,
 
C46eC+2,
 
N+1,  O2,  C4 відновники.
Відновлення — процес прийняття електронів.
Елемент, що приймає електрони — окисник.
Відновлення:
  
S+6+2eS+4,
 
N0+3eN3,
 
Cl+1+2eCl1,
 
S+6,  N0,  Cl+1 — окисники.
 
Зверни увагу!
В ОВР відновник окиснюється, а окисник відновлюється.
Сумарний заряд всіх частинок, що беруть участь в окисно-відновній реакції, не змінюється. У схемах процесів окиснення і відновлення суми зарядів зліва і справа рівні. Наприклад:
 
N35eN+2(3)5(1)=+23+5=+2+2=+2.
 
Зверни увагу!
При протіканні ОВР ступінь окиснення відновника підвищується, а ступінь окиснення окисника понижується.
Окисно-відновні реакції є найпоширенішими в природі і на виробництві. У природі — це фотосинтез, дихання, бродіння, гниття. У промисловості їх використовують для отримання металів, добрив. У повсякденному житті ми спостерігаємо горіння палива, іржавіння заліза та інші реакції.