Теорія:

Фізичні властивості алкенів
З ростом числа атомів Карбону в гомологічному ряду алкенів зростають:
  • температури кипіння;
  • температури плавлення;
  • густина.
Алкени, які містять \(2\)–\(4\) атоми Карбону, при кімнатній температурі є безбарвними газами.
 
Починаючи з \(5\) до \(18\) атомів Карбону, алкени — рідини з характерним запахом.
 
Алкени з \(19\) і більше атомами Карбону — тверді речовини.
 
Всі алкени практично нерозчинні  у воді.
Хімічні властивості алкенів
1. Реакції приєднання.
Протікають з розривом одного з двох зв'язків C=C. При цьому алкени перетворюються в алкани або їх похідні.
  • гідрування (приєднання водню):
19-02-2017 16-45-12.png
  • галогенування (приєднання брому або хлору):
19-02-2017 16-45-52.png
                                                             
2. Реакція полімеризації.
Молекули алкенів за рахунок розриву подвійного зв'язку сполучаються одна з одною у довгі ланцюги, утворюючи полімери.
 
22-02-2017 19-23-16.png22-02-2017 19-26-42.png
 
поліетилен.png
                                             
3. Реакція горіння.
Всі алкени горять з утворенням вуглекислого газу і води:
 
19-02-2017 16-47-44.png
Хімічні властивості алкінів і дієнів
Характерні ті самі властивості, що і алкенам: реакції приєднання, полімеризації, горіння.

Відмінність реакцій приєднання полягає в тому, що алкіни або дієни здатні приєднати дві молекули реагенту.

При гідруванні ацетилену до його молекули за місцем подвійного зв'язку може приєднатися одна молекула водню. Утворюється вуглеводень з одним подвійним зв'язком — етен:
 
C2H2+H2NiC2H4,
 
23-02-2017 23-01-08.png
 
Якщо водню багато, то приєднуються дві молекули і утворюється насичений вуглеводень етан:
 
 C2H2+2H2NiC2H6,
 
23-02-2017 21-48-59.png