Теорія:

Фізичні властивості алканів
З ростом числа атомів Карбону в гомологічному ряду алканів зростають:
  • температури кипіння;
  • температури плавлення;
  • густина.
Метан, етан, пропан і бутан є безбарвними газами, що не мають запаху.

Пентан і наступні алкани — безбарвні рідини з характерним запахом.

Алкани з великим числом атомів Карбону (\(> 15\)) — тверді легкоплавкі речовини без запаху.
 
Все алкани практично не розчиняються у воді.
Хімічні властивості алканів
1. Реакції заміщення.
Алкани реагують при освітленні з галогенами (хлором і бромом). При цьому поступово відбувається заміщення атомів Гідрогену в молекулі алкана на атоми галогену:
 
25-02-2017 13-12-25.png
                                     
2. Реакції  дегідрування.
При нагріванні всі алкани здатні розкладатися з відщепленням водню:
 
19-02-2017 17-01-15.png
 
3. Реакції розкладу.
При сильному нагріванні алкани розкладаються на вугілля і водень:
 
19-02-2017 17-01-26.png
 
4. Реакція горіння.
Всі алкани горять. При цьому утворюються вуглекислий газ і вода, та виділяється велика кількість тепла:
 
19-02-2017 17-01-38.png
Знаходження в природі і застосування алканів
Газоподібні алкани (метан — бутан) входять до складу природного газу. Рідкі і тверді алкани містяться в нафті.
 
Застосування алканів базується на їх властивостях.
 
Виділення великої кількості теплоти дозволяє використовувати насичені вуглеводні як паливо.

Здатність вступати в хімічні реакції дає можливість застосовувати алкани в якості сировини для виробництва різноманітних органічних речовин.