Теорія:

Насичені вуглеводні — сполуки Карбону з Гідрогеном, в молекулах яких всі зв'язки одинарні.
Такі вуглеводні містять максимально можливе число атомів Гідрогену, тому їх ще називають граничними. Міжнародна назва насичених вуглеводнів — алкани.
 
Найпростішу будову серед алканів має метан. Його формула — CH4. Структурна формула метану:
 
 17-02-2017 19-17-34.png
 
Якщо від молекули метану відняти один атом Гідрогену, то утвориться радикал метил CH3.
 
Етан має склад C2H6 і будову CH3CH3. Його структурну формулу можна зобразити наступним чином:
 
17-02-2017 19-17-47.png
 
Етану відповідає радикал етил C2H5.
 
 
Пропан: C3H8,   CH3CH2CH3,
 
15-02-2017 19-41-32.png
 
З молекули пропану утворюється радикал пропіл C3H7.
 
Бутан: C4H10,   CH3CH2CH2CH3,
 
 23-02-2017 18-55-22.png
 
Радикал бутил C4H9.
 
Сусідні вуглеводні відрізняються один від одного на групу атомів CH2,  яка називається гомологічною різницею.
 
Такі речовини є гомологами, а ряд гомологів — гомологічним рядом.
 
Для алканів склад будь-якого члена гомологічного ряду можна вивести із загальної формули CnH2n+2, де n — число атомів Карбону у молекулі.
 
Складемо формули наступних гомологів метану і радикалів, які вони утворюють:
 
C5H12   пентан     C5H11   пентил (аміл)
 
C6H14   гексан      C6H13   гексил
 
C7H16   гептан      C7H15   гептил
 
C8H18   октан        C8H17   октил
 
C9H20   нонан       C9H19   ноніл
 
C10H22  декан      C10H21  децил
 
Структурні формули показують порядок сполучення атомів, але не зовсім правильно відображають будову молекул алканів. Молекули алканів є об'ємними.
 
Встановлено, що молекула метану має тетраедричну будову: атом Карбону знаходиться в центрі тетраедра, а атоми Гідрогену — у вершинах тетраедра.
 
Кути між усіма зв'язками однакові і рівні \(109\)°.
 
Рисунок1.png
 
У молекулах гомологів метану всі зв'язки теж розташовуються під кутом \(109\)°, тому атоми Карбону розташовуються зигзагоподібно.
 
23-02-2017 18-58-52.png
 
У молекулах алканів, починаючи з бутану, атоми Карбону можуть утворювати бічні відгалуження. Один і той же склад може мати не одна речовина, а декілька. Такі речовини — ізомери.
 
CH3CH2CH2CH3
                    Бутан
  
CH3C|H2CH3CH3
           \(2\)-метилпропан
  
Для складання назв ізомерів використовуються спеціальні правила — міжнародна номенклатура.
 
Цифра на початку назви показує, у якого за рахунком атома Карбону знаходиться бічний радикал, потім записують назву радикала (у алфавітному порядку), а потім — назва ланцюга.