Теорія:

Існують сполуки Карбону з Гідрогеном, в молекулах яких атоми Карбону з'єднуються один з одним у замкнуті цикли. Це циклічні вуглеводні.

Особливу групу серед циклічних складають ароматичні сполуки. Загальна формула ароматичних вуглеводнів — CnH2n6. Найпростіший представник — бензол.
 
Молекулярна формула бензолу — C6H6. Структурну формулу бензолу можна зобразити наступним чином:
 
бензол1.jpg  
 
Скорочені структурні формули:
 
 24-02-2017 08-55-54.png 24-02-2017 08-56-06.png
 
Більш точно відображає будову бензолу остання формула, оскільки в його молекулі відсутні подвійні зв'язки, а утворюється особливий вид ковалентного зв'язку — шестиелектронна система, зображена у вигляді кільця всередині шестикутного циклу.

Використовують також скелетні формули бензолу, в яких не вказані атоми Карбону:
 
24-02-2017 09-08-18.png24-02-2017 09-09-26.png
 
Бензол — прозора рідина з характерним запахом. Відноситься до отруйних сполук.

На відміну від ненасичених вуглеводнів, для бензолу характерні реакції заміщення. Він вступає в реакцію з бромом (або хлором) у присутності каталізатора. При цьому утворюються бромбензол і гідроген бромід:
 
26-02-2017 17-58-53.png
 
Як і всі вуглеводні, бензол горить на повітрі:
 
26-02-2017 17-59-04.png
 
Бензол і його гомологи входять до складу нафти і використовуються в промисловості для синтезу барвників, вибухових речовин, полімерів.