Теорія:

Вуглеводні    органічні речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену.
Вуглеводні — природні органічні сполуки. Вони входять до складу природного газу, нафти, кам'яного вугілля.

Згадаємо електронну будову атомів Карбону і Гідрогену:
 
C+62e,4e6              H+11e1
 
На зовнішньому електронному рівні атомів Карбону знаходяться чотири електрони, кожен з яких може утворити ковалентний зв'язок. В атомі Гідрогену — один електрон.
Зверни увагу!
Валентність Карбону в органічних сполуках рівна чотирьом.
Гідроген завжди є одновалентним.
У молекулах вуглеводнів атоми сполучені ковалентними зв'язками: між атомами Карбону зв'язок неполярний, а між атомами Карбону і Гідрогену зв'язок полярний.
Зверни увагу!
Атоми Карбону здатні сполучатися один з одним одинарним, подвійним або потрійним зв'язком і утворювати ланцюги і цикли.
Вуглеводні, в молекулах яких всі зв'язки одинарні, називаються насиченими (граничними).

Вуглеводні, в молекулах яких є подвійні або потрійні зв'язки, називаються ненасиченими (неграничними).

Вуглеводні, в молекулах яких атоми Карбону утворюють замкнутий цикл, називаються циклічними.
Два основних поняття органічної хімії: гомологи і ізомери.
Гомологи — речовини, молекули яких мають схожу будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп CH2.
CH3CH3CH3CH2CH3CH3CH2CH2CH3
Ізомери — речовини, що мають однаковий склад, але різну будову. 
 CH3CH2CH2CH3CH3CHCH3|CH3