Теорія:

Основні положення теорії електролітичної дисоціації
1. При розчиненні у воді електроліти дисоціюють (розпадаються) на позитивно заряджені йони (катіони) і негативно заряджені йони (аніони).
 
2. Причиною дисоціації електроліту у водному розчині є його гідратація, тобто взаємодія електроліту з молекулами води і розрив хімічного зв'язку у ньому.

3. Електролітична дисоціація - є зворотнім процесом для слабких електролітів. Поряд з процесом дисоціації (розпад електроліту на йони) протікає і зворотний процес - асоціація (з'єднання йонів).
Тому у рівняннях електролітичної дисоціації слабких електролітів замість знаку рівності ставлять знак оборотності:
Приклад:
HNO2H++NO2.