Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Електролітична дисоціація сильних кислот Мати уявлення про електролітичну дисоціацію кислот, знати і вміти складати рівняння дисоціації сильних кислот.
2. Електролітична дисоціація слабких багатоосновних кислот Мати уявлення про дисоціацію слабких багатоосновних кислот, вміти складати рівняння ступінчастої дисоціації.
3. Дисоціація основ Знати поняття дисоціації, вміти складати рівняння дисоціації основ.
4. Електролітична дисоціація солей Знати основні положення теорії електролітичної дисоціації.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Типи електролітів. Кислоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати типи електролітів по йонам, що утворюються при дисоціації, визначення кислот з точки зору теорії електролітичної дисоціації.
2. Типи електролітів. Основи 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати типи електролітів за йонами, що утворюються при дисоціації, визначення основ з точки зору теорії електролітичної дисоціації.
3. Типи електролітів. Солі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати типи електролітів за йонами, що утворюються при дисоціації, визначення солей з точки зору теорії електролітичної дисоціації.
4. Кислоти, основи і солі з точки зору ТЕД 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати визначення кислот, основ і солей з точки зору теорії електролітичної дисоціації.
5. Дисоціація слабких багатоосновних кислот 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати приклади слабких багатоосновних кислот, мати уявлення про їх ступінчасту дисоціацію.
6. Дисоціація солей 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати особливості дисоціації солей.
7. Йони, які утворюються при дисоціації солей 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати йони, які утворюються при дисоціації конкретних солей.
8. Йони, які утворюються при дисоціації одноосновних кислот 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати йони, які утворюються при дисоціації одноосновних кислот.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей» 00:15:00 середнє 6Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей». Учні повинні мати уявлення про кислоти, основи, солі з точки зору ТЕД.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей» 00:15:00 середнє 20Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей». Учні повинні знати рівняння електролітичної дисоціації кислот, основ, солей.
2. Перевірочна робота з теми «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей» 00:15:00 середнє 21Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Електролітична дисоціація кислот, основ, солей». Учні повинні розрізняти кислоти, основи і солі з точки зору ТЕД, розуміти причини загальних властивостей всіх кислот, всіх основ, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати дослідів, робити висновки, аргументувати свою точку зору.