Теорія:

За характером йонів, які утворюються при дисоціації електролітів, розрізняють три типи електролітів:
  1. кислоти;
  2. основи;
  3. солі.
Хімічні властивості розчинів електролітів визначаються властивостями тих йонів, які утворюються при дисоціації електролітів.
Тому важливо пам'ятати, які йони утворюються при дисоціації електролітів різних типів.
Кислоти з точки зору електролітичної дисоціації
Згадаємо класифікацію кислот.
  • За складом:
кисневмісні (сульфатна, нітратна та інші);
безкисневі (сульфідна, хлоридна та інші).
  • За числом атомів Гідрогену:
одноосновні (хлоридна, нітратна та інші);
двохосновні (сульфатна, сульфідна, карбонатна та  інші);
трьохосновні (ортофосфатна та інші).
  • За силою:
сильні (сульфатна, нітратна, хлоридна, бромідна, йодидна та інші);
середньої сили (ортофосфатна та інші);
слабкі (карбонатна, сульфідна та інші).
 
Проаналізуємо рівняння дисоціації сильних кислот.
  • При дисоціації хлоридної кислоти утворюються катіон гідрогену і хлорид-йон:
HCl \(=\) H+ \(+\) Cl.
  • При дисоціації нітратної кислоти утворюються катіон гідрогену і нітрат-йон:
HNO3 \(=\) H+ \(+\) NO3.
  • При дисоціації сульфатної кислоти утворюються катіони гідрогену і сульфат-йон:
H2SO4 \(=\) \(2\)H+ \(+\) SO42.
 
Усі розглянуті рівняння подібні тим, що при дисоціації будь-якої кислоти утворюються катіон гідрогену і аніон кислотного залишку.
 
Зверни увагу!
З точки зору теорії електролітичної дисоціації кислоти - це електроліти, які при дисоціації утворюють катіони гідрогену і аніони кислотного залишку.
 
Усі кислоти об'єднує те, що вони при дисоціації обов'язково утворюють катіони гідрогену.
Тому загальні характерні властивості кислот (кислий смак, зміна забарвлення індикаторів та інші) обумовлені наявністю катіонів гідрогену.
Кислоти — це електроліти, при дисоціації яких в якості катіонів утворюються лише катіони гідрогену.