Теорія:

Проаналізуємо рівняння дисоціації сильних основ (лугів).
  • При дисоціації калій гідроксиду утворюються катіон калію і гідроксид-йон:
KOH \(=\) K+ \(+\) OH.
  • При дисоціації натрій гідроксиду утворюються катіон натрію і гідроксид-йон:
NaOH \(=\) Na+ \(+\) OH.
  • При дисоціації кальцій гідроксиду утворюються катіон кальцію і гідроксид-йони:
Ca(OH)2 \(=\) Ca2+ \(+\) 2OH.
 
Зверни увагу!
З точки зору електролітичної дисоціації основами є електроліти, які при дисоціації утворюють катіони металу і гідроксид-йони OH.
Всі основи об'єднує те, що вони при дисоціації обов'язково утворюють гідроксид-йони.
Тому загальні характерні властивості основ (милкість на дотик, зміна забарвлення індикаторів та інші) обумовлені наявністю гідроксид-йонів  OH.
Основи — це електроліти, при дисоціації яких в якості аніонів утворюються лише гідроксид-йони.
Слабкі основи, які мають у своєму складі декілька груп \(ОН–\), дисоціюють ступінчасто.
Число ступенів дисоціації дорівнює кислотності (числу груп \(ОН–\)) слабкої основи.