Теорія:

Розглянемо солі з точки зору електролітично їдисоціації.
Особливістю солей є те, що вони мають йонні хімічні зв'язки.
При дисоціації у водному розчині легко відбувається утворення гідратованих йонів. Тому солі не дисоціюють ступінчасто.
Зверни увагу!
Солі дисоціюють одразу і повністю, а не ступінчасто.
Проаналізуємо рівняння дисоціації солей.
  • При дисоціації натрій нітрату утворюються катіон натрію і нітрат-йон:
NaNO3 \(=\) Na+ \(+\)  NO3.
  • При дисоціації калій ортофосфату утворюються катіони калію і ортофосфат-йон:
K3PO4 \(=\) 3K+ \(+\)  PO43.
  • При дисоціації амоній хлориду утворюються катіон амонію і хлорид-йон:
NH4Cl \(=\)  NH4+ \(+\)  Cl.
 
Всі розглянуті рівняння сходяться в тому, що утворюються катіони металів (чи катіон амонію) і аніони кислотних залишків.
Солі — електроліти, які при дисоціації утворюють катіони металу (чи катіон амонію NH4+) і аніони кислотних залишків.
Властивості солей обумовлені як катіонами металу, так і аніонами кислотного залишку.
Приклад:
Солі амонію мають як загальні властивості, обумовлені катіонами амонію NH4+, так і специфічні, обумовлені різними аніонами.
Загальні властивості солей сульфатної кислоти (сульфатів) пов'язані з наявністю сульфат-йонів SO42, а відмінні - з наявністю різних катіонів.