Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Фізико-хімічна теорія розчинів. Розчинення Знати поняття розчинення, фізичні і хімічні ознаки розчинення речовин в розчинах.
2. Розчинність, коефіцієнт розчинності Знати поняття розчинності, коефіцієнт розчинності, залежність розчинності від різних факторів.
3. Насичені, ненасичені, пересичені розчини Мати уявлення про насичені, ненасичені, пересичені розчини.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Розчинність речовин 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знати і розуміти, від чого залежить розчинність речовин.
2. Добре розчинні речовини 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати добре розчинні у воді речовини.
3. Розчинність речовин при підвищенні температури 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знати вплив температури на розчинність твердих речовин і газів.
4. Розчинність речовин при підвищенні тиску 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Знати вплив тиску на розчинність газів.
5. Фактори, що впливають на розчинність речовин 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Впізнавати фактори, що впливають на розчинність твердих, рідких і газоподібних речовин.
6. Визначення коефіцієнта розчинності 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати і розуміти визначення коефіцієнта розчинності.
7. Насичені, ненасичені, пересичені розчини 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розуміти відмінності насичених, ненасичених, пересичених розчинів.
8. Групи речовин за їх розчинністю 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вміти визначати групи речовин по їх розчинності на конкретних прикладах.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Розчинення. Розчинність» 00:15:00 середнє 6Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Розчинення. Розчинність ». Учні повинні мати уявлення про фізико-хімічної теорії розчинів, розчинення, розчинності, добре розчинних, малорозчинних, практично нерозчинних речовин.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Розчинення. Розчинність» 00:15:00 середнє 16Б. Призначений для відпрацювання і закріплення учнями знань щодо понять теми «Розчинення. Розчинність ». Учні повинні знати визначення розчинності, групи речовин по розчинності у воді, фактори, що впливають на розчинність, про насичені, ненасичені, пересичені розчини.
2. Перевірочна робота з теми «Розчинення. Розчинність» 00:15:00 середнє 33Б. Призначений для перевірки знань учнів щодо основних понять теми «Розчинення. Розчинність ». Учні повинні знати визначення розчинності, фактори, що впливають на розчинність, мати уявлення про коефіцієнт розчинності, характеризувати насичені, пересичені, ненасичені розчини, аналізувати результати дослідів, конкретних життєвих ситуацій, робити висновки, аргументувати свою точку зору.