Теорія:

Дисоціація води. Поняття про водневий показник
Вода є слабким електролітом. При кімнатній температурі з 108 молекул води лише одна молекула води розпадається на йони.
Спрощене рівняння дисоціації води має вигляд:
Н2О  Н+ \(+\) ОН.
Оскільки при дисоціації молекули води утворюються і катіон гідрогену, і гідроксид-йон, можна стверджувати, що вода є амфотерним електролітом.
 
Але у чистій воді концентрація йонів гідрогену дорівнює концентрації гідроксид-іонів. Тому таке середовище прийнято вважати нейтральним.
 
За даних умов молярна концентрація кожного з йонів дорівнює 107 моль/л.
Використання таких чисел є незручним, тому частіше використовується інша одиниця виміру концентрації йонів гідрогену — водневий показник.
Водневим показником рН називається негативний десятковий логарифм концентрації йонів гідрогену.
Якщо концентрація йонів гідрогену дорівнює 107 моль/л, то рН \(=\) \(7\);
рН може приймати значення від \(0\) до \(14\).
\( \)
Середовища водних розчинів
Розрізняють три основні типи середовищ водних розчинів:
  1. Нейтральне середовище — середовище, у якому концентрація йонів гідрогену дорівнює концентрації гідроксид-йонів (рН \(=\) \(7\)).
  2. Кисле середовище — середовище, у якому концентрація йонів гідрогену більша за концентрацію гідроксид-йонів (рН \(<\) \(7\)).
  3. Лужне середовище  — середовище, у якому концентрацій йонів гідрогену менша концентрації гідроксид-йонів (рН \(>\) \(7\)).
При значеннях водневого показника рН:
  • від \(0\) до \(3\) середовище водного розчину вважається сильно кислим,
  • від \(4\) до \(6\) — слабо кислим,
  • \(7\) — нейтральним,
  • від \(8\) до \(10\) — слабо лужним,
  • від \(11\) до \(14\) — сильно лужним.
Зверни увагу!
Чим меньше рН, тим більша кислотність водного розчину.
 Чим більше pH, тим більша лужність водного розчину.