Методична рекомендація:

Методичні вказівки

Номер Назва Опис
1. Методична рекомендація

Теорія

Номер Назва Опис
1. Йони Знати поняття «йони». Розрізняти прості і складні йони, катіони і аніони.
2. Відмінність властивостей йонів від нейтральних молекул і атомів Знати відміну властивостей йонів від нейтральних молекул і атомів, з яких вони утворилися.
3. Гідратовані і негідратовані йони Мати уявлення про гідратовані і негідратіровані йони, їх відмінні властивості.
4. Класифікація йонів Знати особливості йонів та їх види.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Катіони 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади катіонів.
2. Аніони 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади аніонів.
3. Властивості катіонів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати властивості катіонів.
4. Властивості аніонів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати властивості аніонів.
5. Приклади складних йонів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати приклади складних йонів.
6. Приклади простих йонів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати приклади простих йонів.
7. Йони у розчині 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розуміти суть електролітичної дисоціації, знати загальні властивості йонів.
8. Відмінність йонів металів від атомів металів 4 вид - творчий середнє 3Б. Вміти розрізняти характеристики йонів металів і атомів металів на конкретних прикладах.
9. Відмінність йонів неметалів від атомів неметалів 3 вид - аналіз середнє 3Б. Вміти розрізняти характеристики йонів неметалів і атомів неметалів на конкретних прикладах.
10. Відмінність йонів металів і неметалів від простих речовин 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вміти розрізняти характеристики йонів і простих речовин.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Властивості йонів» 00:15:00 середнє 7Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Властивості йонів». Учні повинні мати уявлення про катіони та аніони, їх основні характеристики.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Властивості йонів» 00:15:00 середнє 18Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Властивості йонів». Учні повинні знати приклади різних йонів, розуміти відмінності йонів від нейтральних частинок.
2. Перевірочна робота з теми «Властивості йонів» 00:15:00 середнє 16Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Властивості йонів». Учні повинні знати види йонів, властивості йонів, їх відмінні характеристики, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.