Умова завдання:

4Б.
У  600 мл води розчинили 1,2 моль натрій сульфату і 0,6 моль алюміній сульфату. Визнач масову частку (%) сульфат-іонів у розчині враховуючи, що обидві солі повністю продисоціювали:
  
Відповідь запиши з точністю до десятих. Наприклад: \(12,3\) %.
  
Відповідь:  %.
 
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.