Теорія:

Інформацію про об'єкти і явища потрібно певним чином систематизувати і підготувати до опрацювання.
Це роблять за допомогою моделей і моделювання.
Моделювання — метод дослідження та демонстрації об’єктів, функцій, процесів або явищ за допомогою їх спрощеної імітації.
Моделювання є обов’язковим етапом багатьох наукових досліджень.
Моделі є:
  • навчальні: тренажери, наглядні засоби, навчальні програми;
  • дослідні: моделі кораблів, літаків тощо для дослідження та покращення їх характеристик;
  • науково-технічні: наприклад, прилад для дослідження розряду блискавки або модель виверження вулкану;
  • ігрові: ділові, економічні ігри; імітаційні: виявлення впливу нового лікарського засобу на тваринах.
Моделі можна класифікувати за різними ознаками: призначення, спосіб подання, стан.
Матеріальні моделі (їх ще називають предметними, фізичними) відтворюють геометричні та фізичні властивості оригіналу й завжди мають реальне втілення.
Інформаційна модель — сукупність інформації, яка описує суттєві для розгляду властивості об’єкта і зв’язок між ними та досліджує можливий стан об’єкта в процесі зміни його властивостей. 
Вербальна модель — опис об’єкта природною мовою.
Знакова модель — інформаційна модель, виражена спеціальними знаками.
Графічні моделі призначено для наочного подання об’єктів, процесів, явищ.
Математична модель — це система математичних рівнянь, формул, числових множин, які описують деякі властивості реального об’єкта, процесу або явища.
Комп’ютерне моделювання — процес створення інформаційних моделей комп’ютерними засобами.
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед, освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/
http://it-science.com.ua/
https://dystosvita.gnomio.com