Теорія:

Щоб переміщатися по тексту можна використовувати клавіші керування курсором:
 
- клавішу HOME використовують для переміщення курсору на початок рядка:
 
home.png
 
- клавішу END використовують для переміщення курсору в кінець рядка:
 
end.png
 
- клавіші зі стрілками служать для переміщення курсору вліво, вправо, вгору і вниз:
 
strelki.png
 
- клавіша Page Down  paged.png служить для посторінкового переміщення по екрану донизу;
 
- клавіша Page Up  pageup.png служить для посторінкового переміщення по екрану вгору.