Теорія:

Щоб скласти алгоритм, необхідно знати систему команд передбачуваного виконавця, правила запису окремих команд і всього алгоритму в цілому.
 
Будемо розглядати алгоритми, виконавцем яких є людина.
 
Послідовність кроків, які виконуються людиною при вирішенні деякої задачі, зручно записувати у вигляді нумерованого списку (словесна форма), таблиці або зображувати за допомогою блок-схеми.
 
В останньому випадку для позначення кроків алгоритму використовуються наступні геометричні фігури:
 
 
крокАлгор.png
 
Зверни увагу!
Послідовність дій вказується за допомогою стрілок, що з'єднують фігури, що позначають кроки алгоритму.
Ось так, наприклад, за допомогою блок-схеми можна уявити алгоритм дій людини при переході вулиці:
 
перехід.png
Алгоритм, записаний на мові, зрозумілій виконавцю, називається програмою.
Алгоритм розробляється для вирішення деякої задачі або класу задач. При цьому:
  1. Виділяються об'єкти, що фігурують в завданні, встановлюються властивості об'єктів, відносини між об'єктами та можливі дії з об'єктами;
  2. Визначаються вихідні дані та результат;
  3. Визначається точна послідовність дій виконавця, що забезпечує перехід від вихідних даних до результату;
  4. Послідовність дій записується мовою, зрозумілою виконавцю.
Джерела: