Теорія:

Повернення результату виконання функції
Припустимо, що в тілі функції виконуються деякі обчислення. Якщо результат обчислень у подальшому треба використовувати в основній програмі, у тілі функції потрібно записати оператор: return <вираз>.
Оператор return припиняє виконання функції й повертає значення виразу на місце виклику функції.
Ім’я і параметри функції слід записати у правій частині оператора присвоєння. Можна також викликати функцію зі списку виведення оператора print().
 
Зверни увагу!
Виклик функції, яка має повернути значення, не може бути окремим оператором.
106.PNG
Області видимості змінних
Не можна використати змінні, створені в тілі функції, після того, як ця функція завершить роботу. Ці змінні існують тільки під час її виконання. У таких випадках говорять, що область видимості змінних обмежена.
Область видимості — це та частина програмного коду, в якій змінна доступна для використання.
Змінні, створені всередині тіла функції, є локальними — їх «не видно» з інших функцій і з основної програми.
Якщо змінна створена в основній програмі, вона є глобальною і її можна використовувати у всіх наступних командах і в будь- якій функції. Якщо потрібно змінити глобальну змінну всередині функції, то слід використовувати ключове слово global.
105.PNG