Теорія:

Розгалуження, вкладене в цикл
Розгалуження можуть бути вкладені як у цикл з лічильником, так і у цикл з передумовою.
Розгляньте блок-схеми фрагментів таких алгоритмів:
  • Повне розгалуження, вкладене в цикл з лічильником
1.PNG
  • Повне розгалуження, вкладене в цикл з передумовою
2.PNG
Приклад:
Алгоритм Евкліда. Алгоритм знаходження НСД(m,n) — найбільшого спільного дільника двох чисел m і n — був описаний в ІІІ столітті до н.е. в класичному трактаті «Початки» грецького математика Евкліда.
Алгоритм можна описати так: поки m3.PNGn, від більшого числа віднімати менше.
Розглянемо блок-схему алгоритму Евкліда:
 
4.PNG
 
Виконаємо алгоритм для чисел 12 і 18:
5.PNG
 
Розгалуження в циклі можна використовувати і в Scratch.
Приклад:
У цьому проекті виконавець кілька разів виконує команду переміщення на 10 кроків, доки він не доторкається до межі. Якщо під час руху він доторкається до об'єкта Button2, він повертається на 180°, інакше під час руху він говорить «Няв!».
 
6.PNG
 
Цикл, вкладений у розгалуження
Цикли, в свою чергу, можуть бути вкладені у розгалуження.
Цикли можуть бути вкладені не тільки як в повне, так й у неповне розгалуження.
Розгляньте блок-схеми фрагментів таких алгоритмів:
  • Цикл з лічильником, вкладений у повне розгалуження:
7.PNG
  • Цикл з передумовою, вкладений у повне розгалуження:
8.PNG
 
Цикли в розгалуженні можна використовувати і в Scratch.
Приклад:
У наведеному проєкті виконавець запитує: «Скільки кутів?» і чекає на відповідь. Якщо відповідь «4», виконавець малює квадрат, інакше малює трикутник.
9.PNG
Джерела:
Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2019