Сучасні апаратні та програмні засоби значно розширюють спектр застосування комп'ютерної графіки. Це зручні інструменти для роботи з графічними зображеннями, не лише для професіоналів, а й для пересічних користувачів.
 
засоби комп графіки jpg.png
Види комп'ютерної графіки.
види комп граф.png
Залежно від способу побудови та кодування графічного зображення поділяються на растрові, векторні, фрактальну та тривимірну.
 
Растрова графіка  представляє графічний об’єкт у вигляді комбінації точок, яким притаманні свій колір та яскравість.
 
 
image.jpg

Одну точку такого зображення називають піксель (піксель від англ. «picture
element» — елемент малюнку).  Подання зображення у формі набору пікселів, упорядкованих за рядками і стовпчиками,  називають   растром.
Векторна графіка —спосіб представлення об'єктів і зображень в комп'ютерній графіці, заснованої на використанні елементарних геометричних об'єктів — графічних примітивів.
 
image1.jpg
 
У векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою.
На сьогоднішній день векторна графіка відіграє велику роль. Її технології широко використовують як для друкарського дизайну, так, і у веб-дизайні. Векторні зображення використовують для створення графічних об'єктів, для яких має значення збереження чітких та ясних контурів (креслення, схеми, логотипи, мапи, діаграми тощо) навіть при зміні розмірів.
 
Фрактальна графіка
— технологія створення зображень на основі фракталів. Фрактальна графіка базується на фрактальній геометрії.
 
image2.jpg
 
Фрактальне зображення, котре складається з подібних між собою елементів. Побудова відбувається шляхом автоматичної генерації зображень за формулами.
Фрактал — це об'єкт, окремі елементи якого успадковують якості батьківських структур.
 
 
Триви́мірна гра́фіка, або 3D-графіка
 — розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів.
image9.jpg
 
Тривимірна графіка зазвичай оперує віртуальним, уявним тривимірним простором, який відображається на плоскій, двовимірній поверхні дисплея або аркуша паперу.
 
За призначенням комп’ютерну графіку поділяють на інженерну графіку, до якої належать викреслюючі програми для створення креслень,карт, ескізів тощо та художню графіку, до якої належать програми малювання для створення і редагування найрізноманітніших зображень, наприклад, графічні редактори Paint, Photoshop, Corel DRAW.
Зараз стрімкими темпами розвиваються відносно нові розділи комп’ютерної
графіки такі як Web-графіка, комп’ютерна поліграфія і комп’ютерна
анім
ація.