Теорія

Завдання

1. Основні поняття

Складність: легке

1
2. Відношення «є різновидом»

Складність: легке

1
3. Класифікація автомобілів

Складність: легке

1
4. Підмножина

Складність: середнє

2
5. Об'єкти, згруповані за класами

Складність: середнє

1
6. Загальна ознака

Складність: середнє

2

Тести

Методичні вказівки