Теорія:

З двох множин, пов'язаних відношенням «є різновидом», одне є підмножиною іншого.
Наприклад, множина папуг є підмножиною множини птахів, множина натуральних чисел є підмножиною множини цілих чисел.
 
Схему відносини «є різновидом» ми будемо називати схемою різновидів. Такі схеми використовуються у підручниках, каталогах і енциклопедіях для опису найрізноманітнішніх об'єктів, наприклад, рослин, тварин, складних речень, транспортних засобів тощо.
 
На схемі різновидів ім'я підмножини завжди розташовується нижче імені включаючої її множини.
 
СтруктЖив.png
Зверни увагу!
Об'єкти підмножини обов'язково мають всі ознаки об'єктів множини (успадковують ознаки множини) і крім них мають ще свою, додаткову ознаку (або кілька ознак).
Цією додатковою ознакою може бути властивість або дія.
Наприклад, будь-яку домашню тварину потрібно годувати; собаки, крім того, гавкають і кусаються, а їздові собаки, крім того, ще й бігають в упряжці.
 
Важливо розуміти, що самі по собі об'єкти не діляться ні на які множини та підмножини. Наприклад, кавуну абсолютно «байдуже», відносять його до сімейства гарбузових рослин, до підмножини смугастих або кулястих об'єктів.
Підмножину об'єктів виділяє і позначає людина, тому що їй так зручніше засвоювати і передавати інформацію.
 
Справа в тому, що людина одночасно може концентрувати свою увагу лише на \(5-9\) об'єктах.
 
Для спрощення роботи з множиною об'єктів її ділять на кілька частин; кожну з цих частин знову ділять на частини; ті, в свою чергу, ще раз і т.п.. Розподіл великої множини на підмножини відбувається не стихійно, а за деякими ознаками його об'єктів.
Підмножина об'єктів, що має спільні ознаки, називається класом.
 
Розподіл множини об'єктів на класи називається класифікацією.
 
Ознаки, за якими один клас відрізняється від іншого, називаються основою класифікації.
 
Класифікація називається природною, якщо в якості її основи взяті істотні ознаки об'єктів.
Прикладом природної класифікації є класифікація живих істот, запропонована Карлом Ліннеєм (1735 р.) В даний час вчені поділяють множину всіх живих істот на п'ять основних царств: рослини, гриби, тварини, найпростіші і прокаріоти.
Кожне царство поділене на рівні одиниці.
Вищий рівень називається типом.
Кожен тип ділиться на класи, клас — на ряди, ряд — на родини, родина — на роди, а рід — на види.
Класифікація називається штучною, якщо в якості її основи взяті несуттєві ознаки об'єктів.
До штучних класифікацій відносяться допоміжні класифікації (алфавітно-предметні вказівники, іменні каталоги в бібліотеках).
Приклад штучної класифікації — поділ безлічі зірок на небі на сузір'я, що проводилося за ознаками, які до самих зірок не мали ніякого відношення.
 
Можна запропонувати таку класифікацію об'єктів, з якими взаємодіє користувач в операційній системі Windows.
 
obj.jpg