Теорія:

Під форматуванням розуміють зміну зовнішнього вигляду тексту. І це другий важливий процес над текстом. В інформатиці говорять так: форматування – це процес зміни властивостей символів або абзацу.
А які ж властивості ці символи мають?

Символи мають такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення.
Шрифт (нім. schrift - письмо) визначає графічну форму символів (як почерк у людей). Сьогодні створено кілька тисяч різноманітних комп’ютерних шрифтів. Кожен з них має назву, наприклад Times New Roman, Impact, Ariel, Book Antiqua тощо.
Розмір символів – це їх висота, вимірюється в спеціальних одиницях – пунктах.
Колір символів може набувати різних значень – червоний, синій, жовтий.
Накреслення визначає додаткові особливості символів і мають такі значення: звичайний, напівжирний, курсив, підкреслений або їх поєднання.

Розглянемо інструменти для зміни шрифту, кольору, накреслення, розміру.
 
31.png
 
Вікно Шрифт:
 
32.png